Животът след COVID – как да се справим с последиците?

Article title 2


Автор: д-р София Ангелова, дм, Пулмолог, АИПСМП по вътрешни и белодробни заболявания

 

Често говорим за симптомите и за това как протича коронавирусната инфекция. Тежките усложнения, които могат да възникнат по време боледуването са точно толкова серизони колкото и тези, до които може да се стигне след оздравяване – състояние известно като пост Ковид синдром. Затова е важно да не подценяваме последните.

 

Какво знаем за пост Ковид синдрома?

 

Както добре знаем, COVID-19 е респираторно вирусно заболяване, причинено от SARS-CoV-2.  COVID-19 сега се счита за системно полиорганно заболяване. Непосредствените усложнения, до които може да доведе, са подробно описани и често са свързани с повишена смъртност. Въпреки това, забавените или дългосрочни усложнения на вируса все повече се разпознават и са свързани с повишена заболеваемост.

По-голямата част от пациентите, които се заразяват с COVID-19, са с липсващи или имат леки до умерени симптоми. Приблизително 5% до 8% от заразените развиват хипоксия, двустранни белодробни инфилтрати, сърдечно-съдови усложнения, бъбречни, неврологични оплаквания и др.

 

Значителна част от тях обаче изпитват продължителни и омаломощаващи симптоми след прекарана COVID инфекция. Националният институт за върхови постижения в здравеопазването (NICE) класифицира тези продължаващи симптоми като пост Ковид синдром. Въпреки че продължава да има значителна обществена загриженост и изследвания, съсредоточени около острата фаза и протичане на COVID-19, нараства общественият и академичен интерес към хроничните последици от болестта, за които ще поговорим подробно в следващите редове.

 

Има ли връзка между тежестта на боледуването и усложненията след това?

 

Към момента няма ясно установена взаимовръзка между тежестта на прекарване на вируса и тази на пост Ковид усложненията. Съществува вероятност дори при  безсимптомно прекарване на болестта, пациентът да получи тежки усложнения седмици или дори месеци след като е оздравял.

 

В хода на глобалната пандемия става все по-ясно, че пациентите със съществуващи заболявания като хронична белодробна болест (ХОББ), захарен диабет, хронично бъбречно заболяване (ХБН), хронично сърдечно-съдово заболяване, злокачествени заболявания, реципиенти на трансплантирани органи и хронично чернодробно заболяване са изложени на повишен риск за развитие на тежък COVID-19.

 

При по-голямата част от пациентите в острата фаза се  наблюдават леки до средно тежки респираторни симптоми, които не налагат хоспитализация. Независимо от тежестта на симптомите при 25-30% от пациентите се наблюдава бавно и продължително възстановяване.

 

Как се стига до пост Ковид синдром?

 

Патогенезата на синдрома все още не е изяснена. Най-често пациентите съобщават за стягане, задух в гръдния кош, суха дразнеща кашлица. Честите прояви включват екстремна физическа умора и изтощение, затруднено мислене и концентрация (т.нар. мозъчна мъгла), мигренозно главоболие, което не  се повлиява от медикаменти, невъзможност за идентифициране на вкус и мирис.

 

Сред останалите чести симптоми са още замайване при стоене или ходене, дискомфорт, сърцебиене, силна болка в мускулите и ставите, периодична треска, тъга, силна тревожност и депресия и/или нарушения в съня. Повечето от изброените се влошават  при физическо или психическо натоварване.

 

Най-често лабораторните и образните изследвания са нормални. В по-малко от 10% от случаите с пост-COVID-19  синдром се установява конкретна причина за изброените по-горе симптоми като тромбози или фиброзни изменения. Белодробната фиброза се среща често при пациенти с белодробно засягане. При тях се препоръчва използването на антикоагуланти, антифибротични препарати, симптоматично лечение и постепенно увеличаване на физическата активност.

 

Умората е друг от характерните симптоми. Синдромът на хроничната умора е дългосрочно и сложно състояние, характеризиращо се с най-малко шест месеца умора и изтощение. Много от диагностицираните пациентите се принуждават да се възстановяват в домашни условия и да посещават често специалист. Това неминуемо се отразява върху професионалния и социалния им живот. Взаимовръзката между хроничната умора и усещането за тъга, депресия и безпомощност е смущаваща.

 

Затова и пост Ковид синдрома е състояние, което не бива да се подценява. То изисква специално внимание, така че страдащите от него да могат да получат адекватни грижи и подкрепа при възстановяването си.

 

Как да се възстановим пълноценно при пост Ковид синдром?

 

ЧETETE ТУК!