ТикТок Предизвикателство #ABOMAG с Аbopharma и Ballancho

Article title 2


Правила на Прeдизвикателството „Изпей песничката на Магнезий + B комплекс от Abopharma и участвай в конкурс за спечелване на брутално яки награди от Abopharma”

 

 

Гледай отправеното Предизвикателство на ballancho в TikTok  и се включи в него като изпееш рекламната песничката на Магнезий + B комплекс от Abopharma и използваш #ABOMAG

 

Срок на предизвикателството  - 10 Юни  - 27 Юни, включително. На 28 Юни ще бъдат избрани 3-ма души от всички, които са се включили в предизвикателството. Изборът на 3-мата победители ще се осъществява  на база най-ангажиращи, най-гледани видео клипове в ТикТок, свързани с отправеното Предизвикателство.

 

1. Организатор

 

„Техноком Трейд ЕООД“ , 130375886 , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, № 168, бизнес сграда „Андромеда“.

 

2. Изпълнител:

 

Калоян Стефанов Димитров – ballancho

 

3.Наградите се предоставят от:

 

„Техноком Трейд ЕООД“ , 130375886 , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, № 168, бизнес сграда „Андромеда“.

 

4. Период и провеждане на Предизвикателството:

 

(1.)Предизвикателството стартира на 10.06.2021 г. и завършва на 27.06.2021 г.

 

(2.) В предизвикателството може да се включат всички желаещи, без ограничение по отношение на пол, възраст, местоживеене. Награждавани ще бъдат САМО граждани на Република България, тъй като ОРГАНИЗАТОРЪТ не изпраща пратки в Чужбина. При всякакви въпроси относно предизвикателството, моля пишете на адрес: marketing1@abopharma.info или на лично съобщение във Фейсбук страницата на Abopharma - ТУК ;

 

(3.) Техноком Трейд ЕООД предоставя 3 броя награди.

 

1-ва награда : 200 лв. подаръчни ваучери,  EDENRED BULGARIA

2-ра награда: 100 лв. подаръчни ваучери, EDENRED BULGARIA

3-та награда : 3 броя продукти по желание от продуктовия асортимент на Abopharma

 

(4.) По всяко време прeдизвикателството може да бъде прекъснато, спряна или удължено от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.abopharma.info

 

 

5. Участници

 

В предизвикателството могат да се включат всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Техноком Трейд“ ЕООД. За лица под 18 годишна възраст участието задължително трябва да бъде заедно с родител/настойник. Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на предизвикателството. Награждавани ще бъдат само лица, живущи на територията на България!

 

6. Организаторът не носи отговорност:

(а) за забавяне в изпращането на подаръци, причинено не по негова вина;

(б) ако потребителят пропусне крайния срок на Предизвикателството

 

7.Лични данни

 

(1) Организаторът обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

 

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящото Предизвикателство, с цел обявяване на спечелилите, както и доставянето на наградата.

 

8. Други условия

 

(1) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат получава на подарък чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на промоцията, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на промоцията, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

 

(2) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

 

(3) Правилата на Предизвикателството са публикувани/обявени на www.abopharma.info . Информация за него може да бъде получена и на телефон 0889 42 35 15 всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа и на e-mail: marketing1@abopharma.info

 

С включването си в Предизвикателството, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.