Купи пакет продукти на Abopharma „Здрава и красива“ онлайн от аптеки Ремедиум и получи подарък – масажен ролер за лице

Article title 2


1. Организатор

 

„Техноком Трейд“ ООД , с ЕИК 130375886, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, № 168, бизнес сграда „Андромеда“.

 

2. Изпълнител:

 

"Аптеки Ремедиум" ЕООД с ЕИК: 200503306 със седалище и адрес за контакти: гр. София, 1111,р-н Слатина, ул.Гео Милев №35, ет.партер.

 

3. Период и провеждане на играта

 

(1) Промоцията стартира на 08.03.2021 г. и завършва на 31.03.2021 г. Промоцията е валидна на територията на цялата страна, покупки може да се направят само онлайн от аптеки Ремедиум: https://remedium.bg/abopharma-210/b

 

(2) По всяко време промоцията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.abopharma.info

 

4. Продукти за участие в играта

 

В промоцията участват само продукти от пакета „Здрава и красива“ с марката Abopharma.

Продуктите, които се включват в  пакета са следните: Проколаген, Имунокол 30, Флора 8, Нони, АбоРуе

 

 

5. Участници

 

В промоцията могат да се включат всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Техноком Трейд“ ООД и на служителите на аптеки „Ремедиум“.

 

Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Промоцията.

 

 

6. Подаръци към промоцията

 

  1. Всеки закупил пакета „Здрава и красива“ онлайн от аптеки РЕМЕДИУМ , получава подарък масажен ролер за лице.

 

(2) Не се допуска замяна на подаръка с паричната му равностойност или с друг подарък.

 

(3) Подаръкът е личен, не може да бъде преотстъпван или заменян на лица, които не са участвали в промоцията.

 

(4) Подаръкът ще бъде доставян само на територията на Република България от аптеки РЕМЕДИУМ.

 

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

Купете пакета „Здрава и красива“ на Abopharma онлайн от аптеки РЕМЕДИУМ

(1) Покупката трябва да е извършена в периода на промоцията, посочен в т.2(1).

(2) Аптеки Ремедиум следят покупките и изпращат подаръка до потребителя заедно с основната поръчка.

 

8. Процедура за получаване на подаръка

При направа на онлайн поръчка на пакета „Здрава и красива“ с продуктите на Abopharma, подаръкът се добавя автоматично в потребителската кошница и се изпраща заедно с поръчания пакет.  

 

9. Ограничаване на отговорността:

 

(1) Организаторът не носи отговорност:

 

  • за забавяне в изпращането на подаръци, причинено не по негова вина;

 

(б) ако потребителят пропусне крайния срок на промоцията

 

 

10. Други условия

 

(1) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат получава на подарък чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на промоцията, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на промоцията, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

 

(2) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

 

(3) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.abopharma.info . Информация за промоцията може да бъде получена и на телефон 0889 42 35 15 всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа и на e-mail: marketing1@abopharma.info

 

С включването си в промоцията, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.