Коластра: ползи за дихателната система и принос за клинично управление на COVID-19

Article title 2


Bovine colostrum: benefits for the human respiratory system and potential contributions for clinical management of COVID-19

 

Изтегли оригиналната научна публикация - ТУК!

 

Резюме:

 

Научната публикация има за  цел да обобщи информацията за биологичните ефекти от добавянето на коластра от крава за подобряване на респираторната система и потенциалната роля на биоактивните молекули от коластра като допълнителна терапия за COVID-19 инфекция.

 

Някои от проучванията показват, че добавката от коластра от крави е ефективна както срещу инфекции и респираторни инфекции, така и при отслабване на имунитета , причинен от различни фактори.

 

Откритите до момента резултати са обещаващи за контролиране на алергии и борба с честота и продължителността на респираторните инфекции при възрастни и деца.

 

Основни съставки от коластрата, оказващи влияние върху  подобряване на имунната система са имуноглобулини, лактоферин и трансформиращ растежен фактор-β (TGF-β).

 

Проучванията доказват, че лактоферинът е ефективен в борбата срещу COVID-19.

 

Коластрата е алтернативен начин за производство на специфични антитела срещу COVID-19.

 

Коластрата има  противовъзпалително, антиоксидантно, антивирусни и антибактериални действия като намалява честота и продължителността на респираторните инфекции.

 

Научното съобщение е на база проектирани, рандомизирани, плацебо-контролирани, клинични проучвания срещу инфекция с COVID-19, коронавирусни инфекции, респираторни инфекции и понижен имунитет.